Welkom

WELKOM OP MIJN PERSOONLIJKE WEBSITE!

Ik ben een gepromoveerd sociaal geograaf met interesse in stedelijke (her)ontwikkelingen en openbare ruimte. In de periode 2003-2008 heb ik promotie-onderzoek aan de Universiteit Utrecht (UU) gedaan naar de achtergronden en gevolgen van herontwikkeling van Nederlandse stadspleinen.  Na mijn promotie heb ik vijf jaar onderwijs gegeven aan bachelor- en masterstudenten van University College Utrecht en de Faculteit Geowetenschappen (UU). Sinds 2012 werk ik als universitair docent Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen.

Rianne

*** NIEUWS ***

Op 1 juni is het onderzoeksproject “Moving Marketplaces: Following the Everyday Production of Inclusive Public Spaces” officieel van start gegaan. Het wordt gefinancierd door HERA (Humanities in the European Research Area). Samen met collega’s van Open University, Radboud Universiteit, Université de Neuchâtel, Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Project for Public Space (PPS) en diverse lokale vakbonden ga ik de komende drie jaar onderzoek doen naar ambulante ondernemers en hun mobiliteit tussen verschillende markten. Meer informatie volgt op deze website.

RECENTE PUBLICATIES

Könst, A., R. Van Melik & W.J. Verheul (2018) Civic-led public space: Favourable conditions for the management of community gardens. Town Planning Review, 89(6), 575-595.

Meulen, R. van der & R. van Melik (2019) Tieners in de openbare ruimte: Beleid versus wensen. Geografie, 28(4), 18-21.

Nieuwland, S. & R. Van Melik (2018) Regulating Airbnb: How cities deal with perceived negative externalities of short-term rentals. Current Issues in Tourism. DOI: 10.1080/13683500.2018.1504899.

Van Melik, R. & H. Ernste (2019), “Looking with intention”: Using photographic essays as didactical tool to explore Berlin. Journal of Geography in Higher Education, DOI: 10.1080/03098265.2019.1660864